• KONCERT ZESPOŁU LUMEN
    • KONCERT ZESPOŁU LUMEN

    • 05.04.2021 17:01
    • W roku 2014 Dni Kultury Chrześcijańskiej uświetnił wspaniały Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN
     z Poznania. Towarzyszył mu nasz parafialny chór Concordi Laetitia. Koncert odbył się 10 września 2014r. w naszym kościele. Tematem jego było Miłosierdzie Boże. Słowem i muzyką zespoły przybliżyły tę najpiękniejszą tajemnicę wiary, jaką jest tajemnica Miłości Miłosiernej Boga do człowieka.Teksty pieśni i narracji wyjęte zostały z "Dzienniczka" św. siostry Faustyny Kowalskiej. Kościół wypełniony był ludźmi, których zasłuchanie, a potem burzliwe oklaski świadczyły o zachwyceniu Bogiem bogatym w miłosierdzie. 
    • więcej