• Intencje Żywego Różańca

   Intencje Żywego Różańca

   31.07.2022 17:40

   Intencje Żywego Różańca na SIERPIEŃ 2022


   Następne spotkanie w niedzielę 4.09.2022 o godz. 9.00.

   Włączmy się do adoracji w I czwartek (wg listy dyżurów; można się jeszcze dopisać).    

    

   Róża pw. NSPJ i św. Mikołaja

    

   Za wypoczywających, pielgrzymów i uczestników rekolekcji, aby ten czas służył umocnieniu duchowemu i odnowieniu świadectwa chrześcijańskiego życia.

    

   Róża pw. MB Nieustającej Pomocy

    

   O pokój dla Ukrainy oraz o przemianę serc tych, którzy wywołali wojnę i ją wspierają. 

    

   Róża pw. św. Elżbiety

    

   Za dzieci i młodzież, o szczęśliwe, bezpieczne i z Bogiem przeżyte wakacje.

    

   Róża pw. MB Bolesnej

    

   O błogosławieństwo Boże w pracy nad renowacją naszej świątyni i za wszystkich dobrodziejów, którzy w różny sposób wspierają naszą parafię.

    

   Róża pw. św. Barbary

    

   Papieska: aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

    

   Róża pw. św. Magdaleny

    

   Diecezjalna: o podjęcie abstynencji od alkoholu proponowanej w sierpniu przez biskupów polskich, o pomoc dla znanych nam osób uzależnionych, o siłę do zerwania z nałogiem.

    

   Róża pw. Zmartwychwstania P. Jezusa

    

   Za tych, którzy walczyli i oddali życie za wolność naszej Ojczyzny – o nagrodę życia wiecznego.

    

   KŁĘBOWIEC 

    

   Aby Bóg obdarzył naszą Diecezję darem licznych i gorliwych powołań kapłańskich.