• Intencje Żywego Różańca

   Intencje Żywego Różańca

   05.06.2021 21:25

   Intencje Żywego Różańca na CZERWIEC 2021

    

   Róża pw. NSPJ i św. Mikołaja

    

   O zgodę i miłość dla małżeństw i rodzin, szczególnie dla przeżywających trudności

    

   Róża pw. MB Nieustającej Pomocy

    

   O błogosławieństwo Boże w pracy nad renowacją naszej świątyni i za wszystkich dobrodziejów, którzy to dzieło wspierają

    

   Róża pw. św. Elżbiety

    

   O zdrowie i potrzebne łaski dla chorych oraz błogosławieństwo dla wszystkich, którzy ich leczą i pielęgnują

    

   Róża pw. MB Bolesnej

    

   Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św., aby w swoich rodzicach i bliskich miały pomoc na drodze wzrastania w żywej wierze

    

   Róża pw. bł. Teresy Ledóchowskiej

    

   O światło i moc Ducha Św. w głoszeniu Ewangelii i kierowaniu Kościołem dla Papieża i biskupów

    

   Róża pw. św. Barbary

    

   Papieska: w int. ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością

    

   Róża pw. św. Magdaleny

    

   Diecezjalna: o nowe powołania do służby w Kościele koszalińsko-kołobrzeskim

    

   Róża pw. Zmartwychwstania P. Jezusa

    

   O radość życia wiecznego we wspólnocie zbawionych dla naszych bliskich zmarłych, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów

    

   KŁĘBOWIEC – Róża pw. MB Częstochowskiej

    

   O zdrowie i potrzebne łaski dla chorych oraz błogosławieństwo dla wszystkich, którzy ich leczą i pielęgnują

    

   KŁĘBOWIEC – Róża pw. św. Heleny

    

   O radość życia wiecznego we wspólnocie zbawionych dla naszych bliskich zmarłych, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów