• Chrzest
    • Chrzest

    • 05.04.2021 17:39
    • Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

     Mt 28, 19-20
    • więcej