• Historia parafii

   • dekanat: Wałcz
    data erygowania: 1303, ponownie 15.08.1602
    liczba wiernych: 10 378
    odpusty: Kłębowiec 18.08, Wałcz 6.12


    Kościoły i kaplice

    Wałcz, św. Mikołaja (kościół parafialny)
    neogotycki, bud. 1863-1865, obiekt zabytkowy (wraz z otoczeniem) - nr rej. A-262 z 31.05.2006, konsekr. 1866

    Kłębowiec, św. Heleny (kościół filialny)
    neogotycki, bud. 1925-1926, pośw. 20.07.1926

    Wałcz (kaplica w szpitalu)
    Msze św. , w dni powszednie: sobota 14.30

    Wałcz (kaplica w domu Sióstr Elżbietanek)


    Zgromadzenia zakonne

    Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (elżbietanki)


    Z parafii pochodzą

    ks. Mirosław Biernacki OMI, ks. Łukasz Bujak OFMCap, ks. Andrzej Cebula OFMCap, o. Norbert Cebula OFM, ks. Adam Falewicz, ks. Michał Falgowski, ks. Maciej Jabłoński OFM Cap., ks. Dariusz Jaślarz, ks. Józef Kwieciński, ks. Łukasz Łukaszewicz, ks. Dariusz Rataj, ks. Jan Stankiewicz, ks. Stanisław Starczyński, ks. Marian Subocz, ks. Piotr Subocz, ks. Piotr Towarnicki, ks. Jan Turkiel, ks. Józef Turkiel, ks. Hubert Vogel SDS, s. Lidia Chowańska CMBB, s. Barbara Gołębiowska SAPU, s. Elżbieta Maślej CSSE, s. Anna Piórkowska franciszkanka od pokuty i miłości chrześcijańskiej, s. Dorota Rudak CSSF


    Historia parafii

    Kościół istniał już w roku 1303. W czasie reformacji znalazł się kilkadziesiąt lat w rękach ewangelickich, został następnie poszerzony i w roku 1683 na nowo konsekrowany. Obecny Kościół został zbudowany w latach 1863 -66 za czasów proboszcza Habischa i w roku 1866 konsekrowany przez Ks. Bpa Sufragana poznańskiego. W 1499 archidiakon diecezji Kamieńskiej , rodowity Wałczanin ofiarował kosciołowi parafialnemu w Wałczu ołtarz. W 1513r. odbyła się pierwsza nam znana kongregacja dekanalna pod przewodnictwem delegata biskupiego Jana z Gory. W roku 1535 obywatele miasta opanowali kościół parafialny i uczynili go luterańskim (pod przewodnictwem starosty Łukasza z Gorki). Powołany dekretem z dnia 13.11.1594 /Kraków/ proboszcz katolicki Komowski zostaje w roku 1595 przepędzony. Taki sam los spotkał Jego następcę Niniśkiego. W 1602 roku w świeto Wniebowzięcia N.M.P. kościół zostaje ostatecznie zwrócony katolikom Proboszczem zostaje wielce zasłużony Proboszcz Librariusz. Starosta rezygnuje z przynależnych mu praw do 1/3 wszelkich wpływów miejskich. Proboszcz ustanawia dziesięcinę od wszelkich miejskich posiadłości jak i od wiosek Skrzatusza, Wiankowo, Szwecja, Chwiram, oraz Różewo. W 1610 roku dzwonnik otrzymuje w zamian za dzwonienie na Anioł Pański prawo łowienia ryb na jeziorach. W 1618 proboszcz Librariusz sprowadza do Wałcza zakon Jezuitów, którzy najpierw zamieszkali na plebanii a następnie obok niej. W 1621 plebania, dom parafialny i dom Jezuitów spłoneły. Spłonął również Kościół, który zostaje odbudowany w 1624 roku. W 1631 wybucha w Wałczu epidemia dżumy. Najstarszy dzwon pochodzi z roku 1651. W 1656 wybucha po raz drugi epidemia dżumy. W 1665 jezuici zakładają szkołę na nabytym trzy lata wcześniej "Wzgórzu Mnisim", które opuszczają już w roku 1672. W tym samym roku 1672 Jezuici nabywają tzw. "Wzgórze Burmistrza" i tu wznoszą Kolegium, Gimnazjum oraz kaplicę pw. św. Józefa. Z 1672 roku pochodzi także jeden dzwon Kościoła Parafialnego. W latach osiemdziesiątych działa słynny jezuita O. Kopacki. Od 1690 roku cech włókienników żądał od swoich członków jako warunek przyjęcia do cechu przynależność do Kościoła Katolickiego. 16 maja 1692 Witankowo i Różewo odłączono od parafii św. Mikołaja. 1700 - 1706 proboszczem jest Marczyński. W 1703 r. Jezuici budują nową dużą szkołę. Szkoła od tej pory nazywa się Liceum lub Ateneum. Przed wybuchem zarazy liczyło 200 uczniów. 1705 r. najazd Szwedów. Niszczą miasto ale oszczędzają rezydencje Jezuitów. 1707-31 proboszcz Lenc. 1707 -1711 panuje zaraza, która czyni straszne spustoszenie. Uczniowie kolegium rozproszyli się. W 1712 r. przekazano legat 200 florenów na utrzymanie obrazu świetego przy bramie Myńskiej. Znów otwarto kolegium. W 1723 ustanowiono legat w wysokości 1000 tymfów na kaplicę św. Barbary 1732 proboszcz Bronikowski. 3 sierpnia 1733r. wielki pożar, płonie 70 domów. Spłonęła plebania. 1738 - zbudowano kaplice św. Barbary. W 1751 r. odlano dwa dzwony. Na Wielkanoc 1773 kasata kolegium Jezuickiego. OO. Zamborowski i Salkowski zostają na uczelni jako wykładowcy. 1 czerwca 1781 r. uczelnia zostaje przekształcona na katolickie gimnazjum. 1790 r . były jezuita Jan Ignacy Bocheński, wielce zasłużony historyk Ziemi Wałeckiej jest proboszczem parafii św. Mikołaja w Wałczu. W 1829 proboszczem zostaje Antoni Perzyński. W 1839 r. miasto liczyło 1531 katolików, 1100 protestantów i 526 Żydów. W latach 1863 - 65 zostaje zbudowany nowy kościół katolicki, który został konsekrowany w 1866. Ze starego kościoła zachowano cztery dzwony, ołtarz boczny ze srebrnym obiciem, ornaty ze złotymi i srebrnymi haftami (1620,1717), sześć srebrnych lichtarzy z 1733 r., dwa małe relikwiarze ze srebra, kielich z inskrypcja. Z obrazów pozostawiono: św. Jana (1816) i Ostatnią Wieczerzę (odnowiona w 1818). Warte wspomnienia są jeszcze św. Michał i Złożenie Pana Jezusa do grobu. W 1866 r. malarz Stankiewicz dostarczył trzy obrazy. Kaplica św. Barbary otrzymała nowy obraz. 1945 - 46 - ks. Prob. Głowacz - pierwszy proboszcz po wyzwoleniu. 1947 - ks. Prob. Stefan Janiak 1948 - Nakielno i Szwecja były filiami parafii 1948 - 1 października - poświęcenie nowo-wybudowanego nowego ołtarza 1949 - 23.03 - 10.04 - misje parafialne - oo. Oblaci z Gorzowa 1951 - remont kościoła - zburzono balkon 1952 - poświęcenie ołtarza MB Różańcowej 1953 - 6.12 - parafię obejmuje ks. Maciej Szałagan 1954 - 5-8.09 - instalacja obrazu MB Nieustającej Pomocy 1955 - 24.12 - poświęcenie nowego tabernakulum - votum matek 1957 - rozpoczęcie nauki religii w szkołach 1959 - 28.11 - 6.12 - misje w obu parafiach - oo. Redemptoryści 1960 - 29.12 - przekazanie parafii nowemu proboszczowi - ks. Witoldowi Szymczukiewiczowi 1961 - 9.03 - wmontowano pierwszy środkowy witraż 13.05 - wmontowano dwa kolejne witraże 12.10 - wmontowano czwarty i piąty witraż 10.12 - poświęcenie witraży przez ks. bp. W. Plutę 1962 - 30.12 - poświęcenie obrazów w ołtarzu 1963 - 7.06 - poświęcenie parafii i rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 1964 - 26.02 - przekazanie parafii o. Remigiuszowi Krauze 26.06 - parafię obejmuje ks. prob. Czesław Krusiewicz 1969 - 23.11 - 8.12 - misje w parafii - oo. Redemptoryści 1970 - 28 VI - święcenia - Jan Guzowski 28 VI - święcenia - Jan Guzowski 5 VII - prymicja w Kłębowcu, 12 VII w Wałczu 26.XI - 5.XII - odnowienie misji - oo. redemptoryści z Torunia 6.XII - odpust parafialny - Mszę św. celebrował ks. bp. Ordynariusz dr Wilhelm Pluta 1972- 2. VIII - przybył ks. R. Kunicki 1973 - 30.IX - ukończono malowanie kościoła, w następnych miesiącach wstawiono nowe szyby 1974 - 1.VII - wieloletni proboszcz ks. Czesław Krusiewicz, bardzo lubiany przez dzieci, młodzież i dorosłych, zasłużony dla parafii odszedł do parafii w Radawnicy. Proboszczem zostaje ks. Bernard Witucki z Krajenki, obejmując też obowiązki dziekana dekanatu wałeckiego 1975 - 1.VII - obowiązki proboszcza przejął ks. Romuald Kunicki 1976 - 16.IV - dostarczono z Koszalina ołtarz M.B. Nieustającej Pomocy 2.V - odnowienie ślubowań jasnogórskich 10.V -przywiezienie nowych konfesjonałów z Koszalina 13.V - bierzmowanie młodzieży - ks. bp. Tadeusz Werno. Przy tej okazji ks. biskup poświęcił ołtarz MB Nieustającej Pomocy 1977 - 15.V - msza prymicyjna ks. Kwiecińskiego w kościele św. Mikołaja 1978 - 10 - 15 IV - wstawienie 2 nowych witraży - obrazujących sakrament kapłaństwa i małżeństwa. Wykonał je Andrzej Kruszona z Szamotuł 1978 - 23.XI - montaż w kościele dwóch nowych witraży - związanych tematycznie z patronem kościoła. Wykonano też projekty witraży maryjnych - Matka Kościoła i Królowa Polski. Projekty kolejnych witraży są w trakcie realizacji. Witraże będą tematycznie nawiązywały do św. Wojciecha i bł. Maksymiliana Kolbe (patronowie diecezji), a także: św. Ignacy Loyola i Stanisław Kostka (jezuici, nawiązanie do Aten Wałeckich), św. Teresa od Dzieciątka Jezus i bł. Teresa Ledóchowska (patronka misji), św. Elżbieta (zakon ss. Elżbietanek w Wałczu) i św. Jadwiga (patronka budownictwa kościelnego). 25.XI - przywieziono odrestaurowane obrazy (XVII w.) 1979- 28.V - uroczystości jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. dr Romualda Kunickiego i jednocześnie jubileuszu 50-lecia małżeństwa Rodziców Jubilata. Obecni byli: ks. bp Tadeusz Werno, ks. dr Ryszard Łaszcz, ks. Stanisław Starczyński, ks. kan. Wenancjusz Borowicz, ks. kan. Jerzy Sosna, ks. kan. Ryszard Kierzkowski 8.IX - W parafii św. Mikołaja w Wałczu obchodzono srebrny jubileusz zaprowadzenia Nowenny Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 1980 - 30 marca W Wałczu odbyło się poświęcenie sztandaru kombatantów wojennych. Uczczono w ten sposób 40-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej i historyczną pielgrzymkę Ojca św. do Polski. 1982 - 07 IX - W kościele św. Mikołaja w Wałczu, ks. bp Ignacy Jeż dokonał poświęcenia nowych witraży. 1989- 14.II - otrzymanie planów postawienia kościoła na Dolnym Mieście 28.V - 30-lecie kapłaństwa - jubileusz ks. Proboszcza obchodzony w parafii 1991 - VI/VII - malowanie dachu kościoła parafialnego i wieży. (do 5.VII) 1996 - 20.VIII - rozpoczęcia malowania kościoła, 23.XI - zakończenie 26.XI - nowe nagłośnienie kościoła, zakończenie prac blacharskich 27.X - zakup nowego silnika do organów 3.XII - zakończenie remontu organów.

    GALERIA