Aktualności

    • Wałcz rozkwitł na żółto - Pola Nadziei
     • Wałcz rozkwitł na żółto - Pola Nadziei

     • Pola Nadziei  to coroczna ogólnopolska kampania, której celem jest pozyskanie funduszy na rzecz opieki hospitalizacyjnej i paliatywnej osób ciężko chorych i ich rodzin, szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na potrzeby osób cierpiących.

      Każdy ofiarodawca w ramach podziękowania otrzymywał żonkila, który jest symbolem nadziei i przypomina o ludziach cierpiących, nieuleczalnie chorych, którzy potrzebują naszej pomocy i opieki w ostatnim, trudnym dla nich okresie życia. Poprzez swą łagodność i delikatność uświadamia wyższe cele istnienia, oznaczając kruchość ludzkiej egzystencji.

      ,Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas 18 kwietnia 2021r. kwestowali w ramach akcji „Pola Nadziei” na rzecz nieuleczalnie chorych przebywających w hospicjum im. Bpa Czesława Domina w Darłowie.

      W ramach przeprowadzonej akcji udało się zebrać kwotę: 817,26

      Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać

    • WEEKEND DLA NARZECZONYCH
     • WEEKEND DLA NARZECZONYCH

     • Zgłoszenia: tel.600984248 lub email: mtell@op.pl

      strona ogólnopolska ruchu (m.innymi świadectwa narzeczonych) www.spotkaniamalzenskie.pl

      Rekolekcje są czasem odkrywania i formułowania odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość i sakrament małżeństwa oraz jaką rolę odgrywa wiara w kształtowaniu wzajemnej relacji. Uczestnicy uczą się także zasad komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz budowania autonomii w związku.
      Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Czas ten pozwala parom przyjrzeć się, na ile plany wspólnego życia małżeńskiego są właściwe i dojrzałe. Zajęcia prowadzone są przez trzy pary małżeńskie i kapłana.
      Rekolekcje spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich, a ich uczestnicy uzyskują zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego.
      Program nie uwzględnia  wizyty w parafialnej poradni rodzinnej, do której zobowiązani są narzeczeni.

    • Triduum Paschalne
     • Triduum Paschalne

     • Triduum Paschalne (z łaciny triduum - Trzy Dni), to najważniejsze wydarzenie w ciągu roku liturgicznego katolików. Jego istotą jest celebracja męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która rozpoczyna się wieczorną mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (wigilię Wielkiego Piątku), a kończy się drugimi nieszporami po południu Niedzieli Wielkanocnej. Jak w czasie pandemii koronawirusa nasi parafianie będą mogli przeżyć ten czas? 

      W związku z pandemią koronawirusa, również w kościołach obowiązują wszystkie środki reżimu sanitarnego. W miejscach kultu w nabożeństwach może uczestniczyć 1 osoba na 20 m kw., przy zachowaniu dystansu 1,5 m - w naszym kościele może przebywać tylko 25 osób. Wierni zobowiązania są także do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. 

      Pozostaje w mocy dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej mszy św., co znaczy, że nieobecność w kościele (także w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego) nie jest w tym wypadku grzechem.

      Zachęcamy do duchowej łączności z modlącym się Kościołem i korzystania z możliwości jakie oferują radio, telewizja i Internet.

      W ciągu dnia kościół (kruchta) będzie otwarty, by umożliwić nawiedzenie i osobistą modlitwę.