Ogłoszenia duszpasterskie

    • Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu
    • Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu

    • 25.03.2023 20:56
    • 26. 03. 2023
     Dziś rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Witamy bardzo serdecznie o. Marka Metelicę, kapucyna, który je poprowadzi, i zachęcamy do takiego zaplanowania swoich zajęć, by móc wziąć udział w naukach rekolekcyjnych i przez spowiedź przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego; prosimy też o modlitwę w intencji Rekolekcjonisty i całej parafii.
     Na mszy św. o g. 12.00 poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.
     Po mszach św. młodzież ze Szkolnego Koła Caritas w akcji „Pola nadziei” kwestuje na rzecz Hospicjum w Darłowie, ofiarowując darczyńcom żonkile.
    • więcej
    • Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu
    • Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu

    • 18.03.2023 20:55
    • 19. 03. 2023
     O godz. 10.30 – msza św. w int. Rzemieślników Wałeckich i w int. dobrodziejów parafii i kościoła.
     O 16.00 – w kościele spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
     O 17.00 – zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i adoracją krzyża.
     Po mszach św. młodzież ze Szkolnego Koła Caritas kwestuje na „chleb św. Antoniego” oraz przedświąteczne śniadanie dla osób samotnych i potrzebujących.
     Caritas rozprowadza także paschaliki (po 10 zł).
    • więcej
    • Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu
    • Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu

    • 11.03.2023 21:11
    • 12. 03. 2023
     O godz. 12.00 – msza św. w int. dzieci, obchodzących w tym miesiącu imieniny lub urodziny.
     O 17.00 – zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i adoracją krzyża.
     Taca niedzielna jest przeznaczona na kontynuację prac konserwatorskich.
     Caritas od tej niedzieli rozprowadza paschaliki (po 10 zł); fundusze zgromadzone w tej akcji będą wsparciem działania Caritasu na poziomie diecezjalnym i w parafii.
    • więcej
    • Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu
    • Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu

    • 25.02.2023 22:48
    • 26. 02. 2023
     O 17.00 – zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i adoracją krzyża. Taca z Gorzkich Żali jest przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu.
     Po mszach św. zbiórka datków na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie, które zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Polska.
      
    • więcej