Aktualności

    • WIELKI CZWARTEK
     • WIELKI CZWARTEK

     • Bądźmy wierni « zadaniu » Wieczernika, wspaniałemu darowi Wielkiego Czwartku. Sprawujmy zawsze świętą Eucharystię z żarliwą pobożnością. Spędzajmy często długie chwile na adoracji Chrystusa eucharystycznego. Eucharystia niech będzie dla nas « szkołą życia ».

      Jan Paweł II

      https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/letters/2000/documents/hf_jp-ii_let_20000330_priests.html

    • Pomagamy
     • Pomagamy

     • W dniach 18 i 19 marca 2023r. Parafialny Zespół Caritas i Szkolne Koła Caritas zbierały żywność dla osób potrzebujących. PZC kwestował w markecie „Stokrotka”, natomiast szkolne koło Caritas w markecie „Biedronka” na ul. Chopina. Z zebranej żywności Parafialny Zespół Caritas przygotuje paczki świąteczne dla 250 osób, w tym również dla uchodźców z Ukrainy.

    • Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
     • Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

     • Oficjalne obchody tygodnia w diecezji rozpoczęła Msza św. w intencji jedności chrześcijan 18 stycznia w wałeckim kościele św. Mikołaja. Przewodniczył jej bp Zbigniew Zieliński.

    • Roraty
     • Roraty

     • 23 grudnia 2022 zakończyliśmy Msze św. roratnie. Codziennie przez cały adwent gromadziliśmy się na Eucharystii sprawowanej ku czci Matki Bożej, patronki adwentu. Dzieci przynosiły zrobione własnoręcznie serca. Codziennie jedno z dzieci zabierało do swojego domu figurkę Matki Bożej Niepokalanej.

      Dzisiaj podczas ostatnich rorat Matka Boża została zabrana „na zawsze” do domu przez jednego z uczestników. Pozostałe dzieci otrzymały upominki i nagrody za udział w roratach. Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznych roratach, szczególnie dzieciom i młodzieży, rodzicom i dziadkom za przyprowadzanie swoich pociech na roraty. Wszystkim wielkie Bóg zapłać.

    • ŚW. MIKOŁAJ OBDAROWAŁ DZIECI
     • ŚW. MIKOŁAJ OBDAROWAŁ DZIECI

     • Dzisiaj obchodzimy uroczystość św. Mikołaja – Patrona naszej Parafii i kościoła. Uroczystej mszy św. odpustowej o godz. 18.00 W INTENCJI PARAFIAN, przewodniczył ks. Mieczysław Pastusiak, proboszcz w Różewie. Święty Mikołaj przyszedł do dzieci po mszy odpustowej, a wcześniej również był na RORATACH o godz. 7.00.

    • Boże Ciało 2022 w Wałczu
     • Boże Ciało 2022 w Wałczu

     • Dziś – 16.06.2022 – obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. To jedno z najważniejszych świąt katolickich przypominające wiernym o obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

    • Bp Krzysztof Zadarko udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania
     • Bp Krzysztof Zadarko udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania

     • W poniedziałek 13 czerwca 2022 roku bp Krzysztof Zadarko udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii - 36 osobom.  Młodzi pod opieką ks. Arkadiusza Jędrasika, przez 3 lata przygotowywali się do przyjęcia tego sakramentu.

      Po modlitwie i nałożeniu rąk Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania poprzez namaszczenie krzyżmem świętym, kreśląc znak krzyża na czole kandydata.

      Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej (KKK, 1285)

    • Siostry Maryi Gwiazdy Porannej
     • Siostry Maryi Gwiazdy Porannej

     • W niedzielę 12 czerwca 2022 roku gościły w naszej parafii Siostry Maryi Gwiazdy Porannej (łac. Maria Stella Matutina).

      Wspólnota Sióstr Maryi Gwiazdy Porannej jest zgromadzeniem kontemplacyjnym, ale nie klauzurowym, ponieważ powołaniem sióstr prócz modlitwy skupionej na tajemnicy Eucharystii, jest życie misyjne. Poprzez modlitwę, świadectwo nadziei i radość Ewangelii siostry pragną odpowiedzieć na wezwanie Ojca Świętego do nowej ewangelizacji.

      Życie religijne sióstr jest podobne do wszystkich innych form życia monastycznego: cisza, modlitwa, praca fizyczna i studia biblijne, filozoficzne i teologiczne.

      Ogromne znaczenie w życiu tej wspólnoty odgrywa rękodzieło. Pozwala ono zarabiać na życie i jest okazją do świadczenia o Bogu poprzez sztukę, piękno i kreatywność, w świecie, w którym wymiar religijny i duchowy często nie są już brane pod uwagę.

      Siostry mają swój dom w Koszalinie.

    • Dziękczynna pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych
     • Dziękczynna pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych

     • W duchu wdzięczności i radości za I Komunię Świętą, dzieci pierwszokomunijne wraz z Ks. Proboszczem Antonim Badurą, katechetkami oraz wychowawcami 3 czerwca 2022 r. uczestniczyły  w pielgrzymce autokarowej do Skrzatusza. Najważniejszym punktem programu była Eucharystia, następnie zwiedzanie sanktuarium oraz zakup pamiątek i zimnych słodkości.

      Głównym celem było dziecięce dziękczynienie za dar Komunii, a także za rodziców, bliskich, duszpasterzy i katechetów. Pielgrzymka miała również na celu zawierzenie Matce Bożej kolejnych lat życia w łączności z Bogiem.

      Wyjazd pozwolił dzieciom poznać  miejsca kultu religijnego, a także dostarczył wielu wrażeń i pozwolił na miłe spędzenie czasu w otoczeniu najbliższych osób.

    • Rocznica I Komunii św.
     • Rocznica I Komunii św.

     •  

      Dzisiaj w Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 29 maja 2022 roku w naszej parafii odbyła się Uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. 55 dzieci z klas IV (SP1 i SP2) dziękowały Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu za dary, które otrzymały. Z miłości do nich, rok temu, Pan Jezus po raz pierwszy dał im siebie pod postacią chleba. Dał im siebie, aby złączyli swoje życie z życiem Bożym. Niech ta dzisiejsza Eucharystia, w rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, będzie przede wszystkim dziękczynieniem Bogu za pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy świętej rok temu i za wszystkie Komunie święte w ciągu tego roku.

      Chcemy prosić dziś Boga Ojca, Syna i Ducha św. aby dał nam łaskę wytrwania w wierze aż do śmierci, byśmy żyjąc każdego dnia w obecności Jezusa, stawali się coraz bardziej do Niego podobni.

    • UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
     • UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

     • W sobotę, 28 maja 2022 roku, w naszej parafii odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku do I Komunii św. przystąpiło 85 dzieci.  Uroczystość została podzielona na dwie grupy - godz. 11.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 i o godz. 12.30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu.

      Poprzez piękne uczestnictwo i wykonywany śpiew podczas Eucharystii dzieci wyrażały swoją radość z faktu przyjścia do ich serc Jezusa pod postacią Chleba. 

      Dzieciom życzymy, aby nieustannie wzrastały w miłości do Pana Jezusa i by stale towarzyszyła im opieka Matki Bożej.

    • Dzień Dobra
     • Dzień Dobra

     • „Dzień Dobra” to huczne i radosne świętowanie NIEDZIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. To także święto patronalne CARITAS, największej charytatywnej organizacji pozarządowej w Polsce. W tym dniu ideę miłosierdzia zamieniamy na działanie na rzecz drugiego człowieka.

      Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Mikołaja wraz z wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu serdecznie dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym dniu!