Aktualności

    • Wspomnienie św. Szarbela Makhlufa
     • Wspomnienie św. Szarbela Makhlufa

     • 28 lipca jest dniem, w którym w Polsce przypada wspomnienie św. Charbela. W naszej parafii odprawiona została Msza Święta i nabożeństwo ku czci św. Charbela. Wierni mogli także otrzymać namaszczenie olejem tego świętego. Inicjatorami uroczystości były osoby, które bezpośrednio doświadczyły wielu łask poprzez wstawiennictwo św. Charbela. Opiekunem grupy jest Ksiądz Proboszcz Antoni Badura. Przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego obok innych wizerunków świętych, został umieszczony i poświęcony obraz św. Charbela oraz Jana Pawła II. Osoby, które pragną modlić się i szerzyć kult św. Charbela zapraszamy na comiesięczne nabożeństwa o których będziemy informować w ogłoszeniach parafialnych.

    • Siostry Klaryski gościły w naszej parafii
     • Siostry Klaryski gościły w naszej parafii

     • W niedzielę 2 lipca gościliśmy w naszej parafii dwie siostry z klasztoru Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku. Tam, od 76 lat, siostry dniem i nocą adorują w duchu dziękczynienia Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Siostry Patrycja i Teresa modliły się z nami i dzieliły się na mszach św. świadectwem swojego powołania i charyzmatu swego zgromadzenia, zachęcając do modlitwy adoracyjnej. Po mszach św. można było wesprzeć potrzeby ich wspólnoty i renowacji kościoła pw. św. Ottona w Słupsku oraz powierzyć nasze intencje modlitwie słupskich klarysek.

    • Smaczne zakończenie roku katechetycznego
     • Smaczne zakończenie roku katechetycznego

     • 20 czerwca 2023 r. chcąc uczcić zbliżający się koniec roku szkolnego,  dziecięca schola WIECZERNIK wybrała się na lody do pobliskiej cukierni. Zajadając się pysznym deserem lodowym rozmawialiśmy o planach na nadchodzące wakacje.

      Po roku pracy, prób i wielbienia Boga śpiewem podczas niedzielnych mszy świętych w Naszym kościele, przyszedł czas podsumowań, podziękowań i wielkiej radości.

      Ładujemy baterie, nieustannie wielbiąc naszego kochanego Boga Ojca, życzymy wszystkim błogosławionego czasu wakacyjnego i ze zdwojoną siłą wracamy do służby we wrześniu!

       

    • Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich ks. prał. dra Mariana Subocza
     • Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich ks. prał. dra Mariana Subocza

     • 18 czerwca 2023 r. o godz. 13.15 przeżywaliśmy Jubileusz 50 – lecia święceń Kapłańskich ks. prał. dra Mariana Subocza.  

      Ks. prał. dr Marian Subocz odprawił jubileuszową Mszę św. i udzieli specjalnego błogosławieństwa.

      Księdzu Marianowi życzymy wielu łask Bożych w dalszej posłudze kapłańskiej.

      Ks. prałat Marian Subocz urodził się w 1947 roku w Wałczu. W 1973 roku ukończył seminarium duchowne w Paradyżu, w ówczesnej diecezji gorzowskiej. Po przyjęciu święceń kapłańskich trafił na parafię w Kołobrzegu, a potem był sekretarzem biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Ignacego Jeża. W latach 1975-82 robił studia doktoranckie w Rzymie. Po powrocie do Polski został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, a potem przez dwa lata dyrektorem Caritas Polska. W latach 1994-98 był zastępcą sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1998-2001 mieszkał w Brukseli, gdzie pracował w Komisji episkopatu Unii Europejskiej i zajmował się monitoringiem problemów państw wstępujących do UE. Od 2001 roku był proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, obecnie proboszcz parafii pw. św. Marcina w Kołobrzegu.

       

    • Uroczystość Bożego Ciała 2023
     • Uroczystość Bożego Ciała 2023

     • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, każdego roku przyciąga wielu wiernych Kościoła Katolickiego, którzy w idąc ulicami miast za Najświętszym Sakramentem okazują swoje przywiązanie do wiary. Istotą sprawy jest wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa obecnego w najświętszym sakramencie, naszego Pana i Zbawiciela. Wyruszamy na ulice Wałcza, by dać świadectwo naszej wierze

    • Pielgrzymka do Skrzatusza
     • Pielgrzymka do Skrzatusza

     • 31 maja 2023 dzieci z klas III, które przyjęły w tym roku I Komunię św. wzięły udział w autokarowej pielgrzymce do Skrzatusza. Głównym celem było dziecięce dziękczynienie za dar Komunii, a także za rodziców, bliskich, duszpasterzy i katechetów. Pielgrzymka miała również na celu zawierzenie Matce Bożej kolejnych lat życia w łączności z Bogiem.

    • „Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.”
     • „Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.”

     • W sobotę 27 maja 2023 o godz. 10.00 i godz. 12.00 odbyła się w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Do stołu eucharystycznego po raz pierwszy przystąpiło 39 osób z SP1 oraz 52 osoby z SP2 w Wałczu. Dzieci weszły do kościoła na spotkanie z Jezusem, w otoczeniu swoich rodzin. Przepełniała ich dziecięca radość, gdyż to był ich pierwszy osobisty krok na drodze wiary. Ich rodzice byli pierwszymi świadkami tego spotkania. Przystępując ze swoimi dziećmi do stołu eucharystycznego, dali swoim dzieciom czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka.

      Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Antoniego Badury, a przygotowana została przez panie katechetki Katarzynę i Beatę, wychowawców oraz rodziców dzieci komunijnych. Była ona dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. 

      Dzieci oraz rodzice uczestniczyli również w Białych Niedzielach, dziękując Bogu za tak ogromny dar. 

    • Pielgrzymka Caritas
     • Pielgrzymka Caritas

     • Dnia 6 czerwca 2023 odbyła się pielgrzymka Caritas przy parafii św. Mikołaja w Wałczu oraz seniorów do Gościkowa-Paradyża, Świebodzina - Pomnik Chrystusa Króla oraz do Rokitna Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

    • WIGILIA PASCHALNA
     • WIGILIA PASCHALNA

     • Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące światło zmartwychwstałego Chrystusa ostatecznie zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi wierzących nadzieję i radość. Moi drodzy, prowadzeni przez liturgię, módlmy się do Pana Jezusa, aby świat zobaczył i uznał, że dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu to, co uległo zniszczeniu, zostaje odbudowane, to co było stare, odnawia się, i wszystko powraca — jeszcze piękniejsze — do swej pierwotnej doskonałości.

      Jana Paweł II

    • WIELKI PIĄTEK
     • WIELKI PIĄTEK

     • Adoracja krzyża przypomina nam o zobowiązaniu, od którego nie możemy się uchylić — misji, którą św. Paweł wyraził w słowach: «dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1, 24). I ja także ofiaruję moje cierpienia, aby dopełnił się Boży plan, a Jego słowo trwało wśród ludów. Jestem blisko tych wszystkich, którzy w tej chwili doświadczają cierpienia. Modlę się za każdego z nich.

      W tym dniu, w którym wspominamy ukrzyżowanego Chrystusa, wraz z wami patrzę na krzyż i oddaję mu cześć, powtarzając słowa liturgii: O Crux, ave spes unica! Witaj, Krzyżu, jedyna nadziejo, daj nam cierpliwość i odwagę i obdarz świat pokojem!

      Jan Paweł II

    • WIELKI CZWARTEK
     • WIELKI CZWARTEK

     • Bądźmy wierni « zadaniu » Wieczernika, wspaniałemu darowi Wielkiego Czwartku. Sprawujmy zawsze świętą Eucharystię z żarliwą pobożnością. Spędzajmy często długie chwile na adoracji Chrystusa eucharystycznego. Eucharystia niech będzie dla nas « szkołą życia ».

      Jan Paweł II

      https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/letters/2000/documents/hf_jp-ii_let_20000330_priests.html

    • Pomagamy
     • Pomagamy

     • W dniach 18 i 19 marca 2023r. Parafialny Zespół Caritas i Szkolne Koła Caritas zbierały żywność dla osób potrzebujących. PZC kwestował w markecie „Stokrotka”, natomiast szkolne koło Caritas w markecie „Biedronka” na ul. Chopina. Z zebranej żywności Parafialny Zespół Caritas przygotuje paczki świąteczne dla 250 osób, w tym również dla uchodźców z Ukrainy.

    • Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
     • Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

     • Oficjalne obchody tygodnia w diecezji rozpoczęła Msza św. w intencji jedności chrześcijan 18 stycznia w wałeckim kościele św. Mikołaja. Przewodniczył jej bp Zbigniew Zieliński.

    • Roraty
     • Roraty

     • 23 grudnia 2022 zakończyliśmy Msze św. roratnie. Codziennie przez cały adwent gromadziliśmy się na Eucharystii sprawowanej ku czci Matki Bożej, patronki adwentu. Dzieci przynosiły zrobione własnoręcznie serca. Codziennie jedno z dzieci zabierało do swojego domu figurkę Matki Bożej Niepokalanej.

      Dzisiaj podczas ostatnich rorat Matka Boża została zabrana „na zawsze” do domu przez jednego z uczestników. Pozostałe dzieci otrzymały upominki i nagrody za udział w roratach. Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznych roratach, szczególnie dzieciom i młodzieży, rodzicom i dziadkom za przyprowadzanie swoich pociech na roraty. Wszystkim wielkie Bóg zapłać.

    • ŚW. MIKOŁAJ OBDAROWAŁ DZIECI
     • ŚW. MIKOŁAJ OBDAROWAŁ DZIECI

     • Dzisiaj obchodzimy uroczystość św. Mikołaja – Patrona naszej Parafii i kościoła. Uroczystej mszy św. odpustowej o godz. 18.00 W INTENCJI PARAFIAN, przewodniczył ks. Mieczysław Pastusiak, proboszcz w Różewie. Święty Mikołaj przyszedł do dzieci po mszy odpustowej, a wcześniej również był na RORATACH o godz. 7.00.